Het familiewapen van de Braakmannetjes.

Christiaan Braakman geboren in 1709 te Rees (Gld) was de wapenvoerder.

Christiaan was doopsgezinde. In zijn hoedanigheid van diaken van zijn gemeente (Zutphen) schreef en zegelde hij brieven aan de doopsgezinde gemeente van Rotterdam. Er dateert een brief van 17 september 1782 (Archief Doopgszinde Gemeente Rotterdam nr. 25).
Het is echter, gezien de onderdelen van het wapen, niet origineel door hem ontworpen. Mogelijkerwijs is het wapen reeds eerder in de familie gebruikt. Doch dit is tot op heden nog niet bekend.

Door toedoen van dhr. Dr. J.C. Klesser te Scherpenzeel (Gld.) eveneens een nazaat van een Braakman, is het wapen opgenomen in het Wapenboek van de Veluwse Geslachten.

Een hersenspinsel van Jan Klesser, dat men niet direct van de hand mag wijzen is het volgende: