Het nageslacht van Lubbert Aart Braakman

Drie en een halve eeuw BRAAKMAN-geschiedenis


Het boek.

Gaarne geven wij u gelegenheid een exemplaar van dit boekje aan te schaffen.

Het is samengesteld omdat vele mensen ons verzekerden dat ze graag een overzicht wilden hebben van het uitgebreide nageslacht van Lubbert Aart(sen) Braakman. Maar voorop stond dat wij voor de naaste familieleden een document wilden maken dat zij kunnen raadplegen bij vragen naar de herkomst van de beschreven Braakman-verwanten. En dan wel in een zodanige uitvoering dat het boekje een plaats krijgt in de boekenkast. Wij hopen in deze poging geslaagd te zijn.

Indien u na aankoop van dit boekwerkje ons wilt informeren over eventuele aanvullingen of onjuistheden zijn wij u zeer erkentelijk. Want het is en blijft werk van goedwillende amateur-genealogen en idem amateur-schrijvers.

Wilt u een exemplaar in bezit krijgen dan is het helaas noodzakelijk daarvoor 15 EUR te vragen. Dit is exclusief verzendkosten.
Momenteel (10-2020) zijn de boekjes nagenoeg op.

Helaas is de auteur van dit boek: Henk Braakman in 2019 overleden. Wat de status van Bob den Bode is is onbekend. U kunt proberen hem te mailen Bob den Bode (email)
Correcties en aanvullingen door: Wil Braakman (email)
U kunt bij mij Wil Braakman eventueel eerst informeren!


Zie ook de link naar de pagina over stamboomonderzoek van Braakman.


Laatst bijgewerkt door 22-10-2020 door Wil Braakman.